Naša ponuka služieb 

 • Poradenstvo o energetickej oblasti stavieb
 • Projekčné služby v oblastiach, NN, VN a Mar
 • Vypracovanie investičných zámerov energetických stavieb vrátane ekonomického zhodnotenia
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky - revízie 
 • Odborná kontrola a vyhodnotenie kvality elektrickej energie 
 • Termovízne kontroly elektrických zariadení
 • Vytyčovanie líniových vedení
 • Návrh a realizácia úsporných opatrení 
 • Činnosti v segmente banských stavieb
 • Výroba rozvádzačov 

Elektro montážne práce 

Naša spoločnosť ponúka kompletné služby  v oblasti nízkeho a vysokého napätia. 

 • Kompletné dodávky stavieb-výrobné haly, priemyselné budovy     
 • Rekonštrukcie 
 • Trafostanice 
 • Montáž nových liniek VN 
 • Údržba VN zariadení 
 • Vonkajšie elektrické zariadenia - vedenia, prípojky  a iné 
 • Vnútorné inštalačné práce do 5000 A 
 • Montáž a pripájanie výrobných liniek 
 • Elektrifikácia výrobných procesov 
 • Kompenzácia jalového výkonu
 • Optimalizácia napájania
 • Montáž optických vedení