Stredoslovenská distribučná, a. s. 

Naša spoločnosť je zaradená do prekvalifikačného systému  výhradných dodávateľov prác pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s. Za posledné roky spoločnej spolupráce máme za  sebou  desiatky úspešných projektov vrátane developerských stavieb.  http://www.ssd.sk 

Odporúčaní elektrikári 


Naša spoločnosť je zaradená do systému odporúčaných elektrikárov Západoslovenskej distribučnej , a. s. 
https://www.zsdis.sk/sk/Elektrikar/34806/Esta+plus%2C+s.r.o.+

  • Projektovanie elektrických zariadení
  • Elektromontážne práce 
  • Elektroinštalačné práce 
  • Prehliadky, skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov (revízna činnosť)
  • Poradenstvo 

Rekonštrukcia TS - R1-Tekovské Nemce 

Rekonštrukcia VN Linky 

Montáž a demontáž starých stožiarov  za pomoci vrtulníka.  

Montáž VN spojok 

Identifikácia poruchy VN vedenia - vrátane naspojkovania nového vedenia. 

Výmena transformátora 250 kVA a kompletné zapojenie

Montáž podperných bodov

Montáž podperného bodu našim 10 T žeriavom.  

Rekonštrukcia Trafostanice

TS 400 kVA 

Výmena transformátora 250 kVA za 400 kVA vrátane dodávky NN rozvádzača a kompletného prepojenia.