Kompletné revízie bez obmedzenia napätia: 

  • Revízie NN
  • Revízie VN
  • Banské revízie 

Náš merací prístroj 
METREL Eurotest XA MI 3105

Kvalitu zabezpečuje profesionálny, multifunkčný merací prístroj určený pre všetky merania a pre celkové preskúšanie elektrických inštalácií v budovách.