Výroba rozvádzačov 

Vyrobíme pre Vás rozvádzač podľa Vašich požiadaviek

Ponuka rozvádzačov 

 • Priemyselné rozvádzače do 5000 A
 • Rozvádzače merania pre priame, polopriame a nepriame merania
 • Kompenzačné rozvádzače od 1 kVAr až po 1500 kVAr
 • Rozvádzače núdzového osvetlenia - jednosmerné napätie
 • Staveniskové rozvádzače pre priemysel
 • Zásuvkové rozvádzače
Ďalej ponúkame:
 • Údržba rozvádzačov
 • Termovízna kontrola rozvádzačov
 • Opravy rozvádzačov
 • Retrofity ističov
 • Rozšírenie existujúcich rozvádzačov

Výhody 
 • Kvalita 
 • Rýchle dodanie 
 • Technická podpora 
 • Naše skúsenosti